Savion VPK:n hälytysosastoon kuuluu noin 40 henkeä, sekä miehiä että naisia. Harjoitukset pidetään manantaisin klo 18.00 alkaen ympäri vuoden. Harjoitusohjelmat laaditaan pitkäjännitteisen tavoitteen ja palokunnan erikoistumisalueen (myrskyvauriot ja tehtävän aikainen JVT) mukaan.

Palokuntanuoret ovat iältään 10 - 15 vuotta. Osaston tarkoituksena on opastaa nuoria huomioimaan eri turvallisuusnäkökohdat henkilö-, kiinteistö- ja liikenneturvallisuuden eri osa-alueilla. Avainsanana turvallisuuskoulutuksessa on tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Palomiestaitojen opetteleminen ja palokalustoon tutustuminen on palokunnan oman koulutuksen keskeisimpiä aiheita. Myös ensiapu- ja alkusammutustaidot ovat oleellinen osa koulutusta.

Naisosaston toiminta tukee muiden osastojen toimintaa laaja-alaisesti. Erittäin aktiiviset jäsenet keräävät varoja nuoriso-osastolle erilaisiin myyjäisiin tai muihin tapahtumiin osallistumalla.

Järjestöosasto tukee palokunnan toimintaa järjestämällä tai osallistumalla muiden kuin operatiiviseen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen. Järjestöosasto voi myös järjestää omalle jäsenistölleen sopivia tapahtumia.