Savion VPK:n hälytysosastoon kuuluu noin 40 henkeä, sekä miehiä että naisia. Harjoitukset pidetään maanantaisin klo 18.00 alkaen ympäri vuoden. Harjoitusohjelmat laaditaan pitkäjänteisen tavoitteen ja palokunnan erikoistumisalueen (myrskyvauriot ja jälkivahingontorjunta) mukaan.


Pyrkimyksenä on kehittää niin yksikön toimintaa kuin henkilökohtaisia taitojakin. Koulutuksesta vastaa koulutuspäällikkö, joka päällystön, yksikönjohtajien ja vanhempien sammutusmiesten avustuksella pitää viikottaiset koulutukset.
Koulutusta palokunnalle antaa myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Vuosittain harjoitustunteja kertyy keskimäärin noin 1500. Harjoitusten keskimääräinen osallistujamäärä on n. 15 henkilöä.

Hälytykset annetaan hätäkeskuksesta matkapuhelimiin lähetetyillä automaattisilla robottipuheluilla ja tekstiviesteillä. Hälytyksen tullessa saavutaan paloasemalle kuka milläkin konstilla, puetaan henkilökohtaiset sammutusvarusteet päälle ja jakaudutaan yksiköihin.

Sammutusvarusteet ovat Savion VPK:ssa hyvätasoisia. Kaikilla sammutustöihin osallistuvilla on 3-kerroksinen Nomex sammutusasu. Kukaan palokuntalainen - ei edes päällikkö - saa toiminnasta rahallista korvausta.

Palokunta hälytetään tarvittaessa tehtäviin Keski-Uudenmaan alueella. Keski-Uudellamaalla noudatetaan esimerkillisesti etupainotteista hälytysperiaatetta; aina varaudutaan pahimpaan. On helpompi peruuttaa jo hälytettyjä yksiköitä kun ruveta kiireellä hälyttämään lisää. Hälytyksiä tulee vuoden aikana noin 80 - 120.

 

Harjoitusohjelma