Hälytysosasto

 

Savion VPK:n hälytysosastoon kuuluu noin 40 henkeä, sekä miehiä että naisia. Harjoitukset pidetään manantaisin klo 18.00 alkaen ympäri vuoden. Harjoitusohjelmat laaditaan pitkäjännitteisen tavoitteen ja palokunnan erikoistumisalueen (myrskyvauriot ja tehtävän aikainen JVT) mukaan.


Pyrkimyksenä on kehittää niin yksikön toimintaa kuin mieskohtaisia taitojakin. Koulutuksesta vastaa koulutuspäällikkö, joka päällystön, yksikönjohtajien ja vanhempien sammutusmiesten avustuksella pitää viikottaiset koulutukset.
Koulutusta palokunnalle antaa myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Vuosittain harjoitustunteja kertyy keskimäärin noin 1500. Harjoitusten keskimääräinen osallistujamäärä on n. 15 henkilöä.

Hälytykset annetaan hätäkeskuksesta matkapuhelimiin lähetetyillä automaattisilla robottipuheluilla ja tekstiviesteillä. Hälytyksen tullessa saavutaan paloasemalle kuka milläkin konstilla, puetaan henkilökohtaiset sammutusvarusteet päälle ja jakaudutaan yksiköihin.

Sammutusvarusteet ovat Savion VPK:ssa hyvätasoisia. Kaikilla sammutustöihin osallistuvilla on 3-kerroksinen Nomex-takki-housuyhdistelmä ja Gallett-palokypärä. Radioliikenteessä otimme ensimmäisten joukossa käyttöön VIRVE- päätelaitteet. Kukaan palokuntalainen - ei edes päällikkö - saa toiminnasta rahallista korvausta.

Savion VPK toimii arkisin II asteen ja viikonloppuisin I asteen sopimuspalokuntana. Se tarkoittaa, että vasteaikamme on sovittu maksimissaan 20 minuutiksi arkisin ja 10 minuutiksi viikonloppuisin.

Palokunta hälytetään tarvittaessa tehtäviin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella. Kuten hälytyslistauksistamme näkee, osa hälytyksistä on varikkovalmiuksia. Keski-Uudellamaalla noudatetaan esimerkillisesti etupainotteista hälytysperiaatetta; aina varaudutaan pahimpaan. On helpompi peruuttaa jo hälytettyjä yksiköitä kun ruveta kiireellä hälyttämään lisää. Hälytyksiä tulee vuoden aikana noin 80 - 120..

 

Harjoitusohjelma