Järjestöosasto

Järjestöosasto tukee palokunnan toimintaa järjestämällä tai osallistumalla muiden kuin operatiiviseen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen. Järjestöosasto voi myös järjestää omalle jäsenistölleen sopivia tapahtumia.

Järjestöosastoon kuuluvat kaikki sellaiset palokunnan jäsenet, jotka iän tai muun syyn takia lopettavat toimimisen operatiivisessa toiminnassa (hälytysosasto) tai muissa osastoissa.